Framförallt måste CISO:er hantera ett allt mer komplext cybersäkerhetslandskap. Dagarna då man kunde säkra tillgångar bakom en stark mur är sedan länge förbi. Data finn i molnet, i ändpunkter och i hela försörjningskedjan, vilket kraftigt utökar angreppsytan.

Och nu måste CISO:erna ta itu med den nya verkligheten till följd av en global pandemi. En värld där hela arbetsstyrkor plötsligt måste arbeta hemifrån gör det betydligt svårare att säkra ändpunktsenheter, data och nätverksinfrastruktur.

Det är därför viktigt för CISO:er att hålla sig ajour med framväxande hot och – viktigast av allt – hur strategier för hotskydd utvecklas så att man kan upprätthålla säkerheten i organisationen

På samma sätt som det kortaste avståndet mellan två punkter är en rak linje, kommer cyberbrottslingar att anstränga sig så lite som möjligt för att göra intrång och stjäla data. Det bör därför inte komma som någon överraskning att många skurkar dras till en nyare generation av attacktek

Get Your Free Copy Now!

By clicking the "Download PDF" button, you are agreeing to the Global Tech Insights Privacy Policy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Workforce management software for healthcare Previous post Workforce management software for healthcare
Mit einer sich wandelnden Cybersicherheitslandschaft Schritt halten Next post Mit einer sich wandelnden Cybersicherheitslandschaft Schritt halten