Nätfiske är fortfarande ett vanligt hot, och hotaktörerna har anammat en avancerad taktik för att undvika traditionella nätverksskydd. De gömmer sig bakom paketobfuskering, kryptering, nyttolaster i flera steg samt snabbflyttande DNS, där botnät döljer nätfiskesajter bakom ett nätverk av kapade proxyvärdar.

Den växande hotbilden sätter större press på CISO:er för att modernisera säkerhetsverksamheten och därigenom minska ineffektiviteten, öka synligheten i hela organisationen samt bli mer proaktiv när det gäller att identifiera hot och vidta skyddsåtgärder.

En ökning av antalet säkerhetsprodukter och mängden data som de samlar in och analyserar leder ofta till en avtrubbning inför varningar. Säkerhetsanalytikerna kan omöjligen prioritera den mängd varningar de får för att ta itu med de största hoten. Det går helt enkelt inte att agera på alla de underrättelser som de samlar in.

Hotskyddet utvecklas för att bemöta utmaningarna, och det växer fram nya metoder och tekniker för att stärka de
traditionella sätten att skydda sig.

Get Your Free Copy Now!

By clicking the "Download PDF" button, you are agreeing to the Global Tech Insights Privacy Policy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zestaw zasobów dotyczących finansów Previous post Zestaw zasobów dotyczących finansów
Uma equipe de trabalho moderna precisa de segurança Next post Uma equipe de trabalho moderna precisa de segurança