Warunkiem pomyślnej migracji do chmury jest porozumienie interesariuszy organizacji, w tym CFO i innych liderów biznesowych. Aby uzyskać pełne poparcie dla wizji rozwiązań chmurowych, warto rozumieć i brać pod uwagę korzyści biznesowe oraz skutki finansowe przeniesienia lokalnej infrastruktury IT do chmury.

Ten zestaw narzędzi został opracowany, aby pomóc Ci odpowiedzieć na te pytania, a także zrozumieć kluczowe korzyści finansowe i innowacyjne wynikające z migracji do chmury oraz cennik rozwiązań chmurowych i oszczędności w Azure.

Migracja infrastruktury lokalnej do chmury zapewnia wiele korzyści biznesowych i finansowych, ponieważ uwalnia ona od obciążenia finansowego związanego z infrastrukturą lokalną i zapewnia większą elastyczność.

Skorzystaj z naszych wytycznych dotyczących opracowywania modelu finansowego przejścia do chmury w organizacji. Ułatwią one Tobie i Twoim współpracownikom obliczenie zwrotu z inwestycji, przewidzenie zmian przychodów i kosztów, oszacowanie obniżenia lub przyspieszenia amortyzacji oraz określenie kosztów operacyjnych i redukcji nakładów inwestycyjnych.

Get Your Free Copy Now!

By clicking the "Download PDF" button, you are agreeing to the Global Tech Insights Privacy Policy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Repenser le travail de demain Previous post Repenser le travail de demain
Hålla jämna steg med cybersäkerhet i förändring Next post Hålla jämna steg med cybersäkerhet i förändring