Cloud Tiering

Keeping up with a changing cybersecurity.


Bovenal hebben CISO's te maken met een cyberbeveiligingslandschap dat steeds complexer wordt. Het volstaat al lang niet meer om bedrijfsmiddelen achter een versterkte buitenmuur te beveiligen. Data bevinden zich tegenwoordig in de cloud, in endpoints en in de hele supply chain, waardoor het aanvalsoppervlak veel groter is geworden.
Bovendien hebben CISO's op dit moment ook nog eens te maken met een andere manier van werken als gevolg van een wereldwijde pandemie. Opeens moest iedereen vanuit huis gaan werken. De beveiliging van endpointapparaten, data en de netwerkinfrastructuur werd daardoor nog veel belangrijker.
Daarom is het voor CISO's essentieel om op de hoogte te blijven van nieuwe bedreigingen en vooral om te weten hoe strategieën voor cyberbescherming zich ontwikkelen.

Get your free copy now!

By submitting this form, you agree to the globaltechinsights privacy policy.